Τι είναι η "εταιρική ταυτότητα" και τι περιλαμβάνει;

Ο όρος "εταιρική ταυτότητα" χρησιμοποιείται για να δηλώσει το "πρόσωπο" μιας εταιρείας προς τους συνεργάτες της, τους πελάτες της, τους επίδοξους πελάτες της ή προς το ευρύ κοινό. Σχεδιάζεται και υλοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σύμφωνη με το "προφίλ" της εταιρίας (εικαστικά αλλά και όσον αφορά την παρουσίαση της πληροφορίας) και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.
Η ανάγκη δημιουργίας μιας εταιρικής ταυτότητας προκύπτει συνήθως όταν υπάρχει κοινή αντίληψη της οργανωτικής φιλοσοφίας μιας εταιρείας, η οποία εκδηλώνεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ή ανήκει σε μια συγκεκριμένη "επιχειρησιακή κουλτούρα". Δημιουργείται ακριβώς για να εκφράσει αυτή την "εταιρική προσωπικότητα", ώστε η καθημερινή επικοινωνία με συνεργάτες, πελάτες ή πιθανούς πελάτες να εκφράζει το "πρόσωπο" της εταιρίας, να προσδίδει κύρος και σοβαρότητα και να συμβάλλει στην "συνοχή" όλων των στοιχείων του "δημοσίου προσώπου" της.
Τα βασικά στοιχεία μιας εταιρικής ταυτότητας αποτελούν:


  • Το λογότυπο.
  • Η επαγγελματική κάρτα.
  • Το επιστολόχαρτο.
  • Ο φάκελος.
  • Συμπληρωματικά: παραστατικά, μπλοκ σημειώσεων, ευχαριστήριες / ευχετήριες κάρτες, θήκες CD / DVD.

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης καμπάνιας marketing, η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας συνδυάζεται με υπηρεσίες "branding" (εφαρμογή και ορθή χρήση του εταιρικού λογοτύπου σε όλες τις εκφάνσεις της παρουσίας της επιχείρησης, όπως π.χ. στον εταιρικό της ιστότοπο, στα προϊόντα της, κ.ο.κ.) και με αυστηρές προδιαγραφές και κανόνες χρήσης όλων των στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας ("corporate id guidelines").

Η Plus+ είναι σε θέση να δημιουργήσει την εταιρική ταυτότητα για την επιχείρησή, η οποία θα περιλαμβάνει:

Λογότυπο: γραμμικό σχέδιο (περιλαμβάνει και όλες τις υπόλοιπες μοφές του: λογότυπο για web, έγγραφα, κ.τ.λ.).
Επιστολόχαρτο: (προδιαγραφές: διαστάσεις Α4).
Φάκελο: (προδιαγραφές: 23x11 cm, με δυνατότητα προσαρμογής των διαστάσεων).
Επαγγελματική κάρτα: (προδιαγραφές: διαστάσεις κατά παραγγελία).

Η εταιρία είναι σε θέση να πραγματοποιήσει εκτύπωση όλων των στοιχείων του εταιρικού σας λογοτύπου, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και να τα παραδώσει στον χώρο σας.